[EW07] Encyklopedia Wikipedia, E-mail marketing, http://pl.wikipedia.org/wiki/E-mail_marketing, 2007
[HM03] Harper M., Interspire.com, 15 Email-Marketing Best Prac-tices, www.sendstudio.com, 2003
[MP07] Majewski P., Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007
[RL07] Rusiecki P., M. Lebuda, Mass mailing w małym przedsię-biorstwie, Materiały Konferencyjne SWO 2007, AE Kato-wice, Katowice 2007
[SA05] SARE, 40 zasad e-mail marketingu, Broszura reklamowa, www.sare.pl, 2005
[SA06] SARE, Raport z III badania wykorzystania poczty elektro-nicznej, www.sare.pl, 2006