Utrzymanie kontaktu z klientami stanowi ważny punkt polityki każdego, zwłaszcza niewielkiego przedsiębiorstwa, a łatwość pozyskania nowych klientów potrafi w krótkim czasie wpłynąć na rozwój przedsięwzięcia. Nie można tego jednak osiągnąć praktykując kupowanie baz adresów e-mailowych, co z jednej strony może naruszać prawo o ochronie danych osobowych, a z drugiej powoduje automatyczną wysyłkę niezamawianej (niechcianej) korespondencji o charakterze reklamowym z naruszeniem prawa. W takim wypadku najlepiej wykupić opisywaną wcześniej usługę reklamy targetowanej, oferowanej przez większość dużych portali. Każda kampania mailingowa powinna być właściwe przeanalizowana. Wiele wskaźników pozwala w prosty sposób zweryfikować czy nastąpi zwrot zainwestowanych w kampanię wydatków, a śledzenie akcji użytkowników powinno być wykorzystane przy tworzeniu następnych mail’i.