[RP07a]           Rusiecki P., Skuteczny mailling w oparciu o podstawowe zasady e-mail marketingu, Materiały Konferencyjne SWO 2007, AE Katowice, Katowice 2007

[RP07b]           Rusiecki P., Broszura informacyjna do programu AnoMail 2007, Strona producenta: www.ANOMAIL.xx.pl, 2007

[AK01]            Kaczmarek A., Problemy ochrony danych osobowych we współczesnych, rozproszonych systemach teleinformatycznych, Warszawa 2001

[DU97]            Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; (Dz. U. 1997.133.833 z późn. zm.);

[DU02]            Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.);