PIERWSZE KROKI W MAILINGU MASOWYM Z PUNKTU WIDZENIA MŚP

Autor: Przemysław Rusiecki

 

Autor zezwala na nieodpłatne rozpowszechnianie
oraz wykorzystywanie e-booka w innych publikacjach
pod warunkiem umieszczenia informacji
skąd pochodzą użyte fragmenty

 

Streszczenie: W artykule poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące problematyki wysyłania masowej korespondencji e-mail. Omówiono aspekty prawne oraz kwestie techniczne związane z mass mailingiem, budową baz adresowych, przygotowaniem korespondencji oraz działaniem filtrów antyspamowych.