Profesjonalny a zarazem w pełni darmowy program typu PIM (Personal Information Manager) z modułem CRM (Customer Relationship Management)

WprowadzeniePierwsze krokiSamouczki

DownloadWsparceKontakt

 

 Gwarancja bezpiecznego kodu

Warunki licencjiFunkcje programuAnkieta badawczaAktywacjaPytania i problemy

 Gwarancja autentyczności i bezpieczeństwa kodu programu mAsystent 2007

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz w związku z wciąż narastającą ilością wirusów pojawiających się w Internecie, autor wprowadził podpis cyfrowy (Authenticode) do swoich produktów. Podpis gwarantuje, autentyczność aplikacji. Jakakolwiek zmiana pliku np. na skutek infekcji wirusowej, działalności crackera lub błędu serwera, jest łatwa do wykrycia. W związku z powyższym zaleca się sprawdzanie prawidłowości podpisu przed uruchomieniem programów instalacyjnych pobieranych z niniejszej strony lub innych serwisów internetowych.

PODPIS CYFROWY (digital signatures) jest ciągiem bitów, zależnym od treści podpisywanego dokumentu (pliku) i od tego, kto go podpisuje. Zapewnia bezpieczeństwo przesyłanej wiadomości oraz jednoznaczną identyfikacje nadawcy. Wprowadzenie zmian do podpisanego pliku przez osobę nieupoważnioną powoduje uszkodzenie podpisu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Podstawami podpisu elektronicznego (patrz niżej).

Autor gwarantuje, że pliki umieszczone w jego serwisie są wolne od wirusów i wszelkiego rodzaju kodu destrukcyjnego, który mógłby wyrządzić szkody użytkownikowi. Ponadto żaden z programów nie zawiera funkcji szpiegujących ani reklamowych.

Dlatego przed uruchomieniem w Państwa systemie, zaleca się sprawdzanie podpisu cyfrowego pobieranych plików aby mieć pewność, że nie zostały zmodyfikowane w trakcie kopiowania lub przez osoby trzecie. W tym celu ustawiamy się na pobranym pliku i naciskamy prawy klawisz myszki. Następnie wybieramy Właściwości i klikamy kartę Podpisy cyfrowe. W dalszej kolejności naciskamy Szczegóły i patrzymy czy nie ma komunikatu informującego, że podpis jest nieprawidłowy.

Jeżeli podpis jest nieprawidłowy oznacza to, że program został zmodyfikowany (lub uszkodzony) i należy go bezwzględnie usunąć! Podpis cyfrowy autora daje gwarancję autentyczności produktu i oznacza, że program jest oryginalny! Jeżeli podpis jest prawidłowy to można rozpocząć instalację. W razie konieczności możemy nacisnąć przycisk Wyświetl certyfikat aby uzyskać dodatkowe informacje o certyfikacie.

Strona główna | Broszura informacyjna | Multimedialne szkolenie | Zrzuty ekranu | Zarządzanie czasem | Uwagi i komentarze | Inne produkty  

(c) 2008 P. Rusiecki - www.niespamuj.pl/mAsystent/